EN FA |
روستای مصر (کویر مصر)، جزیره ای کوچک در میان شن های روان
آشنایی با روستای مصر

درباره بارانداز

بارانداز؛ آخر دنیا
آخرین روستای مسکونی پیش از دشت کویر فرحزاد است که در دهه 1320 خورشیدی با ساختن دوازده خانه- به نیت دوازده امام- بنا شده است.
در قدیم به محلی که کاروان­ های شتر برای استراحت یا شب مانی بار می­ انداختند(بار به زمین می ­گذاشتند) بارانداز می ­گفتند این محل ممکن بود اتاق، کاروانسرا، چاه آب و یا وسط بیابان بدون هیچ سرپناهی باشد. 

جاذبه های توریستی
آخرین اخبار و رویدادها
شایداحساساتی می شوم،هربارکه به کویرمی روم،امابه گمانم به دورازهرگونه احساس ودرتعقل کامل درپهنه ای که زیرپایت تاچشم کارمی کند ماسه بادی است وبالای سرت آسمان سرمه ای بی لک ودیگرهیچ ودیگرهیچ تجسم عینی لاله است وحقیقتا جزاو نیست.
و حالا کویرخواری...و حالا کویرخواری...دیوارکشی در میدان روستای فرحزاد و صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده طرح هادی » حسادت یا دلسوزی برای هتلی (هتل تیدا) که روی کویر را سرخ کرده است» ساخت دیوار غیرقانونی فرحزاد را زندانی کرد» اقامت در باراندازهای خانواده گرم و دوستداشتنی طباطبايی» پول زوری که از اقامتگاه‌های بومی می‌گیرند» نه پول می‌خواهیم نه وام هویت‌مان را به رسمیت بشناسند» افسون کویر
آخرین تصاویر اضافه شده
Little Owl
Peganum harmala
Rainbow in Farahzad Oasis
Rainbow in Farahzad Oasis